Indretning af lægepraksis med fokus på at skabe sammenhæng og naturligt flow for stedets ansatte og patienter. Venteværelset er delt op i forskellige patient zoner, som tilgodeser deres forskellige behov. Der er lagt vægt på en stemning af imødekommenhed, ro og professionalisme.

Interior design of medical practice focusing on a funktional working environment for the staff, and giving their patients a sense of professionalism, competence and a welcoming environment

Role
Indretningsarkitekt
For
Lægerne Ved Klippen
Type
Indretning, produktudvikling, Produktionstegning, planlægning